Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

Intern en extern toezicht op de corporaties verscherpen.

Toezicht.

In de media waren ook al eerder geluiden over de problemen bij Staedion. En ook had de SP hier vragen over gesteld bij de Haagse Gemeenteraad.  En …. Staedion erkent verwarmingsproblemen !!!

Het toezicht op woningcorporaties faalt. Dat meldt de NOS. Niet alleen de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen schieten tekort. De partijen hadden kunnen weten dat de handel in derivaten tot problemen kon leiden. Dat stelt de commissie-Hoekstra, een speciale commissie die werd ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcorporaties te onderzoeken.

Toezicht op woningcorporaties ‘volstrekt bezopen situatie’›

NRC  27.02.2014  Het financieel toezicht op woningcorporaties is “een volstrekt bezopen situatie”. Toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft te weinig bevoegdheden en sanctiemogelijkheden om corporaties tot ander gedrag te dwingen. Dat zegt directeur Daphne Braal vandaag in NRC Handelsblad.

De corporatiesector is de afgelopen jaren bij vele schandalen betrokken geraakt. Het bijna-faillissement van Vestia, de grootste corporatie van het land, leidde zelfs tot een parlementaire enquête. In mei starten de openbare verhoren van de commissie.

Lees meer;

VANDAAG Een volstrekt bezopen situatie ›

27 JAN ‘Meer vrouwelijke toezichthouders in de zorg’ ›

2013 Vijftien corporaties onder verscherpt toezicht ›

2013 Toezicht op 15 corporaties verscherpt ›

2013 Opstelten: falende toezichthouder eenvoudiger ontslaan ›

Democratie, dat is de beste controle

Trouw 18.12.2012 Goed toezicht en controle in de semipublieke sector lijken een fundamenteel probleem. In het verleden zijn betrokken amateurbestuurders in onderwijs, gezondheidszorg en bij woningcorporaties terzijde geschoven: het moest ‘professioneler’.

Nu blijkt dat veelverdienende topprofessionals in besturen, raden van toezicht en inspecties niet altijd doen waarvoor ze zijn aangesteld: het onderwijs en elkaar controleren. Toezicht en controle van bestuur moet maatschappelijker, en vooral weer meer betrokken worden. De waarde van betrokkenheid wordt al jaren sterk onderschat. En het zelfreinigend vermogen van professionals zwaar overschat.

Gemeenten krijgen zeggenschap over woningcorporaties

BB 30.10.2012 Woningcorporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. Welke extra bevoegdheden dat zijn, is nog onduidelijk. Het regeerakkoord gaat daar niet dieper op in.

Zie ook;

Renovatie huurwoningen Vestia Den Haag zuid-west gaat door

Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Boze brief naar Haagwonen

Ook gedonder met Haagwonen in Spoorwijk

Bijeenkomst ‘Haagwonen Ontspoord’ 08.05.2012

De ‘Vergeten Driehoek’ Schilderwijk – Vergeten ???

Renovatie ‘Vergeten Driehoek’ Haagse Schilderswijk ??

Reuring in de Haagse gemeenteraad over de Vestia-affaire

Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

Vestia-gate ???

Niet alleen in Spoorwijk loopt de temperatuur weer op

Intern en extern toezicht op de corporaties verscherpen.

Vijftien corporaties onder verscherpt toezicht›

NRC 29.11.2013 Vijftien van de 380 woning Nederlandse corporaties staan onder verscherpt toezicht. Dat is er één meer dan begin van dit jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse financiële beoordelingen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Samen bezitten ze zo’n 130.000 huurwoningen.

Kabinet wil toezicht in semipublieke sectoren verbeteren

RO 13.11.2013 Er komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen. Zo weten commissarissen en leden van raden van toezicht in semipublieke sectoren straks beter wat er van hen verwacht wordt – en dus ook waarop zij kunnen worden afgerekend. Dit maakt het eenvoudiger toezichthouders die slecht presteren aansprakelijk te stellen of zelfs te ontslaan.

Documenten en publicaties

Kamerbrief Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren – Brief | 13-11-2013

Opstelten: slechte toezichthouder aanpakken

Trouw 13.11.2013 Slecht presterende toezichthouders van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties kunnen voortaan aansprakelijk worden gesteld of ontslagen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde woensdag aan dat hij het bestuur en het toezicht in deze sector wil versterken.

Opstelten: falende toezichthouder eenvoudiger ontslaan›

NRC 13.11.2013 Het moet eenvoudiger worden slecht presterende toezichthouders bij semipublieke instellingen als ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan. Het moet ook makkelijker worden hen aansprakelijk te stellen. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘Toezichthouders schaars door nieuwe regels’

NU 01.11.2013 Familiebedrijven en semipublieke instellingen kunnen moeilijker toezichthouders vinden.

Nieuwe wettelijke spelregels verbieden commissarissen zich aan meer dan vijf bedrijven te verbinden, waardoor zwaargewichten moeten kiezen en vaak de voorkeur geven aan de beter betalende beursfondsen. Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Toezichthouders Beursfondsen

Woningcorporaties keren zich tegen plannen Blok

NU 27.03.2013 Het financieel toezicht op woningcorporaties zou volledig onafhankelijk moeten zijn. Het is ‘een raadsel’ dat minister Stef Blok (Wonen) hier vanaf wil stappen door het toezicht binnen het ministerie op te zetten. Zo reageert de koepelorganisatie Aedes, dat ruim 350 woningcorporaties in Nederland vertegenwoordigt, woensdag op de plannen van Blok.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Aedes Woningcorporaties Woningmarkt

Minister Blok van Wonen wil een aparte inspectie in het leven roepen die toezicht houdt op de woningcorporaties.

Blok wil nieuwe inspectiedienst voor woningcorporaties

BB 27.03.2013 Het rijk moet zelf toezicht gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Minister Stef Blok (Wonen) wil daarom een nieuwe inspectiedienst in het leven roepen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Toezicht woningcorporaties

Telegraaf 27.03.3013  Het rijk moet zelf toezicht gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Minister Stef Blok (Wonen) wil daarom een nieuwe inspectiedienst in het leven roepen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Den HaagFM 27.03.2013 Het rijk moet zelf toezicht gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekoms…lees meer

Trouw 27.03.2013 Het rijk moet zelf toezicht gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Minister Stef Blok (Wonen) wil daarom een nieuwe inspectiedienst in het leven roepen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Blok wil strenger toezicht op woningcorporaties

NU 27.03.2013Het rijk moet zelf toezicht gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Minister Stef Blok (Wonen) wil daarom een nieuwe inspectiedienst in het leven roepen, zo schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

Elsevier 27.03.2013 Minister Stef Blok (VVD, Wonen) wil het toezicht op woningbouwcorporaties in eigen hand houden. Het rijk gaat voortaan ook toezicht houden op de financiën om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Dat schrijft Blok woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij volgt daarmee de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra.

De financiën van woningcorporaties worden nu nog gecontroleerd door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De overheid houdt alleen toezicht op de volkshuisvestelijke prestaties. Zo controleert het rijk onder meer de bouw van nieuwe huizen.

Blok: het rijk moet toezicht gaan houden op woningcorporaties

NRC 27.03.2013 Het financiële toezicht op woningcorporaties moet worden ondergebracht bij het rijk. Dat schrijft minister voor Wonen Stef Blok in een reactie op bevindingen van de commissie Hoekstra. Zij hadden volgens de commissie kunnen weten dat de handel in derivaten, waaraan de Zuid-Hollandse woningcorporatie Vestia bijna ten onder ging, tot problemen kon leiden.

Voorstel D66 om financiële risico’s corporaties te verkleinen

BB 07.03.2013 Het is hoog tijd voor een heel ‘verantwoordelijkheidsoffensief’ tegen wat er allemaal mis kan gaan bij woningcorporaties. Dat vindt D66 in de Tweede Kamer. Tijdens een overleg donderdag komt de fractie met verschillende voorstellen om de (financiële) risico’s in de corporatiewereld zo klein mogelijk te maken.

Gerelateerde artikelen;

D66 wil risico’s woningcorporaties verkleinen

NU 06.03.2013 Het is hoog tijd voor een heel ‘verantwoordelijkheidsoffensief’ tegen wat er allemaal mis kan gaan bij woningcorporaties.  Dat vindt D66 in de Tweede Kamer.

Tijdens een overleg donderdag komt de fractie met verschillende voorstellen om de (financiële) risico’s in de corporatiewereld zo klein mogelijk te maken.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: D66 Woningcorporaties

Veertien woningcorporaties onder verscherpt toezicht

Nu 04.02.2013  AMSTERDAM – Veertien woningcorporaties staan momenteel onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Dit heeft minister Blok (Wonen) maandag geschreven aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat er zorgen zijn over de financiële gezondheid van deze woningcorporaties. De betreffende woningcorporaties hebben een herstelplan ingediend bij het CFV, waarin bijvoorbeeld bezuinigen staan vastgesteld.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningcorporaties

Rijksoverheid.nl

Commissie Hoekstra adviseert over aanpassingen toezicht woningcorporaties

RO 14.01.2013 Het kabinet bekijkt welke rol de adviezen van de commissie Hoekstra over het toezicht op de woningcorporaties kunnen spelen bij de aangekondigde wijzigingen van de Woningwet. Dat schrijft minister Blok bij het eindverslag van de commissie dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Documenten en publicaties

Aanbiedingsbrief bij eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties

Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de eindrapportage van de Commissie Kaderstelling …

Kamerstuk | 14-01-2013 | BZK

Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties

Eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties. De commissie buigt zich over de leerpunten uit de …

Rapport | 17-12-2012 | BZK

Zie ook:  Woningcorporaties

Toezicht woningcorporaties faalde

RTVWEST 14.01.2013 REGIO – Het toezicht op woningcorporaties faalt. Dat meldt de NOS. Niet alleen de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen schieten tekort. De partijen hadden kunnen weten dat de handel in derivaten tot problemen kon leiden. Dat stelt de commissie-Hoekstra, een speciale commissie die werd ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcorporaties te onderzoeken.   Lees verder

gerelateerde artikelen;

Commissie: controle op corporaties onvoldoende

Trouw 14.01.2013 De Vestia-affaire is uniek in de veronachtzaming van de eisen voor goed bestuur en ook in de omvang van de financiële gevolgen, maar in de hele corporatiesector is te weinig ‘zelfcorrigerend vermogen’. Er wordt ook onvoldoende en te laat ingegrepen.

Commissie: toezicht op woningcorporaties faalt

Elsevier 14.01.2013 Het toezicht op woningcorporaties faalt. Niet alleen de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen schieten tekort. Dat stelt de commissie-Hoekstra in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer gestuurd, aldus de NOS.

Beide toezichthouders faalden in miljardendebacle rond Vestia

NRC 14. 01.2013 Beide toezichthouders op de woningcorporatiesector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben gefaald in het miljardendebacle rond woningcorporatie Vestia. Dat concludeert de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties onder leiding van oud-lid van de Raad van State Rein Jan Hoekstra in een rapport dat vanmiddag aan de Tweede kamer is gestuurd. Lees verder›

Lees meer:

2012 AFM doet nader onderzoek naar Ernst & Young

2012 Vestia wil 3,5 miljoen euro Erik Staal terugvorderen

2012 Hard rapport over asbestaffaire Utrecht – ‘aanpak disproportioneel’

2012 Onderzoek: Nederland heeft niet geleerd van zaak-Otapan

2012 Bussemaker: toezicht op onderwijsinstellingen moet scherper

2012 Corporaties willen 15.000 woningen van Vestia kopen

2012 Vestia wil miljoenen terughalen bij oud-topman Staal

2012 ING waarschuwde Vestia al eerder voor risicovolle derivatenportefeuille

2012 CFV waarschuwde corporaties al in 2003 voor speculeren met derivaten

2012 Akkoord over schuldenlast Vestia – ‘gaat de sector pijn doen’

2012 Akkoord over schuldenlast Vestia – ‘gaat de sector pijn doen’

2012 Accountant wil jaarrekening corporatie Portaal niet goedkeuren

Ook andere (voorheen) overheidstaken lopen tegen problemen:

Zie: Gerommel in de (semi)publieke sector

En ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

Published by

jandewandelaar

Ik wandel graag door Den Haag met mijn camera in de hand. En elke keer weer opnieuw ben ik hoogst verbaast.

41 thoughts on “Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s